Takva Sahibi Olmak

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Ey iman edenler! Allah’tan, gereği gibi korkun” (Âl-i imrân 3/102).

“O halde gücünüz yettiğince Allah’a isyandan kaçının” (Tegâbün 64/16). Bu âyet yukarıda geçen birinci âyetteki kastedilen manayı açıklamıştır.

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin” (Ahzâb 33/70).

“Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona (her darlıktan) bir çıkış yolu ihsan eder ve ona beklemediği yerden rızık verir” (Talâk 65/2-3).

“Eğer Allah’tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir” (Enfâl 8/29).

Konuyla ilgili hadisler ise şöyledir:

Ebû Hüreyre [radıyallahu anh] anlatıyor:

Bir gün Resûlullah’a [sallallahu aleyhi vesellem],

  • Ey Allah’ın resûlü, insanların en değerlisi kimdir, diye soruldu.

Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem],

  • Allah’tan en çok korkandır, buyurdu. Oradakiler,
  • Biz bunu sormuyoruz, dediler. Resûl-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem],
  • O halde Allah’ın peygamberi Yusuf’tur. O, Allah’ın peygamberinin (Hz. Yakub’un) oğludur. O da Allah’ın peygamberinin (Hz. İshak’ın) oğludur. O da Allah’ın peygamberi Halilullah’ın (Hz. İbrahim’in) oğludur, buyurdu. Oradakiler,
  • Sorduğumuz bu da değildir, dediler. Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem],
  • Siz bana Arap kabileleri hakkında soruyorsunuz. Onların Câhiliye döneminde hayırlı olanları, İslâm’ı iyi anlayıp yaşadıkları vakit İslâm döneminde de en hayırlılarıdır, buyurdu.

Ebû Said el-Hudri’den [radıyallahu anh] rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur:

“Dünya tatlı, manzarası hoş ve çekicidir. Hak Teâlâ sizi orada hâkim kılacak ve ne yapacağınıza bakacaktır. Dünyadan ve kadınlardan sakının. Zira İsrailoğulları’nın arasında meydana gelen ilk fitne kadınlar hakkında olmuştur.”


İbn Mesud [radıyallahu anh] naklediyor:

Resûl-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle dua ederdi:

Allahım! Senden hidayeti, takvayı, iffeti ve gönül zenginliğini dilerim.”


Ebû Tarîf Adî b. Hâtim-i Tâî [radıyallahu anh] naklediyor:

Resûlullah’ın [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurduğunu işittim:

Bir kimse (bir şeyi yapmak veya bırakmak üzere) yemin eder, sonra da Allah için ondan daha makbul bir şey görürse, (yeminini bozarak) hemen o makbul olan şeyi yapsın.”


Ebû Ümâme Sudey b. Aclân el-Bâhilî [radıyallahu anh] naklediyor:

Resûl-i Ekrem’in [sallallahu aleyhi vesellem] Vedâ haccındaki hutbesinde şöyle buyurduğunu işittim:

“(Ey insanlar!) Allah’tan korkun, beş vakit namazınızı eda edin, ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekâtını verin ve idarecilerinize itaat edin ki Rabb’inizin cennetine giresiniz.”


 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.