Ortağı Çok Olan Şeyin Kıymeti Az Olur

Seri-i Sakati hazretleri manada Cenab-ı Hakk’ı görmüş ve kendisine ferman buyrulmuş ki: “Ben halkı on cüz olarak yarattım. Bunların hepsi bana muhabbet davasında bulundular. Dünyayı yarattım, bunların dokuz cüzü dünyaya talip oldular ve onunla kaldılar. Kalan o bir cüze de sordum, “Ne istiyorsunuz?” diye… Onlar gene aşk ve ilahi muhabbetimi ileriye sürdüler. Ahireti ve cennetleri halk ettim. Bunun üzerine o bir cüz de on kısma ayrıldı, bunlardan dokuz kısmı ahirete talip olup onunla kaldılar. Geri kalan bir kısım, yine benim sormam üzerine ilahi muhabbetime talip olduklarını iddia ettiler. Bunun üzerine bunlara da aşk ve muhabbetimden hasıl olacak zahmeti, meşakkati ve belaları gösterdim. Bu son zümre de on cüze ayrıldı, dokuzu bu zorluklara ve belalara dayanamayacaklarını söylediler. Diğer bir cüzü ise, Ya Rabbi! Biz senden, senin ilahi aşk ve muhabbetinden başka bir şey bilmeyiz ve senden gayri bir şey istemeyiz” diyerek aşk ve muhabbet davalarında sabit kaldılar.

Evet, bu hal ehl-i tarik arasında da böyledir. Bakarsın, bazı ehl-i tarik gösterişi sever ve bundan zevk alır. Bazıları halk kendilerine ikram etmezse üzülür, canları sıkılır. Halbuki düşünmezler ki ikram edilmesi veya edilmemesi, hepsi Hak’tandır ve Hak, işini mahluku eliyle görür. Evet herkes bunun farkında değildir. Bununla birlikte çok bir şey söylemeye de gelmez, her şey yerli yerincedir.

Şimdi Allah için düşünelim… Yazık değil mi ki o cemale herkes layık olsun ve her göz o cemali görsün? Yok canım yok… Bu herkes için olmaz… Bir şeyin ortağı ne kadar çok olursa o nispette kıymeti bahası az olur. Nitekim “dürr-i yetimi olan sedef” (sedef içinde tek olan inci) makbuldür. Evet bunun gibi herhangi adam ki “mananın dürr-i yetimini” buldu ve bildi… Ona baha yetişmez. Ancak Allah Teala ona bahasıdır ve onun büyüklüğü Cenab-ı Hakk’ın kibriyasındandır. Kendisi Hakk’a dönmüştür, O’na aittir. İncisiz sedef de makbul değildir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.