Nefsi Aradan Çıkar

Cenâb-ı Hakk’ı kendi kendimize zikretmek güç olduğu gibi, O’na olan şükür borcumuzu eda etmeyi başarmamız da imkân dışıdır. Bu itibarla O’nu ancak O’nunla zikredebilir ve O’na gene ancak O’nunla şükredebiliriz. Böyle olunca her şey yerini alır. Maksat bu nefsin, varlığımızın aradan çıkmasıdır ki bu bizi kulluk görevimizi layıkıyla yapabilme imkânına kavuşturur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.