Kusuru Nefsinden Bilmek

Kusurları nefsimizden nasıl biliriz?

Cenab-ı Hak bir ayet-i celilesinde,

“Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar!” (Casiye 45/21) buyuruyor. Bu ayet-i celileye arifleri ağlatan ayet derler. Evliyaullahtan birçokları bu ayet-i kerime ile hallerini ölçüp değerlendirerek, “Ey nefis! Bilmem ki sen bu günahlarınla beraber, salih amel işleyenlerin kavuşacakları mükafata mı nail olmak istersin?” diye kendi hallerine ağlamış ve nefislerini kınamaktan bir an geri durmamışlardır ve hala da ağlarlar. Önceki ümmetlerden de zahid ve müttaki bir zat kırk yıl ibadet eder, sonra bir şey için Cenab-ı Hakk’a dua eder, duası kabul görmez, onun üzerine bu zat nefsine hitaben, “Ey nefis! Bu senin çirkinliğin ve kötülüğün neticesidir ki benim duam kabul olunmadı” diye nefsini kınayıp azarlar. Bunun üzerine Hak Teala, o zamanın peygamberine buyurur ki: “O kuluma söyle… Onun kırk sene ibadetinden, nefsin -velev böyle bir kerre olsun- kınayıp azarlaması, bana daha makbuldür.”

Evet, kusuru kendi nefsimizden bilmek başka bir ibadettir, pek büyük bir taattir. İnsanın muradına nail olması için muratsız olması lazımdır. Fakat, nasıl muratsız olacağız ki sonunda muradımıza nail olalım?

insan vücudu, malum ki ruh ve nefisten ibarettir. Bu sebeple ruhun da muradı vardır, nefsin de… İşte nefsin muratlarını, arzularını kesmek, muratsız olmak demektir. Ruhun emel ve muratlarına tabi olmak da muradına nail olmaktır. Yalnız şu noktaya da çok dikkat lazımdır.

Cenab-ı Hak bir ayet-i celilesinde,

“Göklerin ve yerin azap orduları da rahmet ve nusret orduları gibi Allah’ındır” (Feth 48/4) buyuruyor. Bu ayete göre; yerler, gökler ve bunlarda olanlar tamamen ordular ve ilahi askerler demektir. Bunların bazılarını, bazılarıyla Allah Teala yola getirir. İnsan vücudunda da yine böyle ilahi askerler vardır. Nefis ve uşakları Cenab-ı Hakk’ın askeri olduğu gibi, ruh ve yardımcıları da gene O’nun askerleridir.

İşte bu vücut ülkesinde ruh ile nefis daima birbirine zıttır ve hem de düşmandırlar. Fakat Hak Teala, bu ikisinden, murat buyurduğuna üstünlük ve yardım verir. Allah Teala eğer nefse yardım ediyorsa, bu nefsin sahibi, derhal yalvarıp yakarmaya başlamalıdır ki zarar ve helakten kurtulabilsin. Aksi takdirde mahvolup gitmek kaçınılmazdır.


 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.