Kötü Arkadaş Nefis ve Şeytandan Daha Zalimdir

İnsanın kabiliyetini ziyan etmesi gibi, Allah’ın katında sorumluluk ve gazabı gerektiren hiçbir şey yoktur. Buna karşılık bu kabiliyeti geliştirerek aslına ulaştırmak kadar da Allah katında sevimli ve rıza-yı ilahiye hak kazandıran bir şey yoktur.

İşte bu kabiliyeti ziyan edenlere örnek, Firavun’dur. Şeytan bile, “İşte ben, sizin en yüce Rabb’inizim!” (Naziat 79/24) demedi, fakat bu adam dedi. Onun için de şeytanın uğramadığı felaket ve alçaklığa müstehak oldu. Şeytan insana vesvese verir ve kafir edip dinden çıkarır. Sonra der ki: “Git be adam! Ben senden uzağım, ben Rabbü’l-alemin’den korkarım.” Ayet-i celile de böyledir:

“Şeytan insana, ‘İnkar et’ der. İnsan inkar edince de, ‘Ben senden uzağım, çünkü ben alemlerin Rabb’i olan Allah’tan korkarım’ der” (Haşr 59/16).

Bu yüzden insan şeytanının bozgunculuğu, aldatma ve saptırması; cin şeytanınkinden çok daha beterdir. Zira, bunlar hem şeytanın hem de kendi nefis, heva ve aşağılık karakterlerinin halifesidirler. Şeyh Abdülkadir-i Geylani hazretleri de öyle buyuruyor: “Aman sen bu halktan kaç. Zira bunların içleri  kurttur; yalnız dışlarından insan kılığına bürünmüşlerdir.”

Büyüklerimiz de diyorlar ki: Bir kişi, yüz tane aç aslanın eline düşse, onların hepsinin o kişiye yapacağı işi yalnız bir tek şeytan yapar. Yüz şeytanın o kişiye yapacağını da yalnız bir tek nefis yapar. Yüz nefsin yapacağını ise yalnız bir insan şeytanı yapar. İşte kötü arkadaş böyledir, bu kadar fenadır. İnsan şeytanının daha beter olduğu,

“Biz -sana yaptığımız gibi- her peygambere de insan ve cin şeytanlarını böylece düşman yaptık” (En’am 6/112) ayet-i celilesinde “ins şeytanları”nı, “cin şeytanları”ndan önce zikredilmesiyle de sabittir.


 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.