Kimin imanına Şaşılır?

Resulullah Efendimiz bir gün sahabe-i kiram hazretlerine, “Kimin imanına şaşılır?” diye sorarlar. Onlar da, “Ya Resulallah, meleklerin imanına şaşılır” diye arzederler. Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem], “Hayır onlar Cenab-ı Hakk’ı görürler ve bilirler. Onların Cenab-ı Hakk’a iman etmeleri kolaydır” buyururlar. Sahabe, “Peygamberlerin imanına şaşılır” diye arzederler.

Peygamberimiz [sallallahu aleyhi vesellem], “Hayır, onlara da Cebrail aleyhisselam gelir, vahiy nazil olur. Peygamberlerin yakinleri ziyade olduğundan onların imanına da şaşılmaz” buyurur.

Sahabe, “Ya Resulallah bizim imanımıza şaşılır” diye arz ettiklerinde, Allah Resulü, “Hayır, sizin de imanınıza şaşılmaz. Çünkü siz beni ve mucizelerimi gördünüz ve görüyorsunuz” buyurur. Sahabe, “Ya Resulallah peki kimin imanına şaşılır?” diye sorduklarında, Resul-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem], “Ahir zamanda benim ümmetimden gelenlerin imanına şaşılır ki bunlar Allah’ı bilmezler, beni ve mucizelerimi de görmediler. Onlar gayba iman getirdiler. İşte bunların imanı çok şaşılacak bir imandır. Bunlar benim kardeşlerimdir. Bunları çok özlüyorum. Aah, bunları bir görsem” diye buyururlar. Hatta sahabe-i güzin hazretleri, “Ya Resulallah, biz de senin kardeşlerin değil miyiz?” diye sormuşlar. Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], “Hayır, benim kardeşlerim onlardır, siz ise benim ashabımsınız” diye buyurmuşlardır.

Aman biz kendi kadrimizi çok bilelim. O Habib-i Huda’ya (Allah’ın sevgilisine) ve şefi’-i ruz-ı cezaya (kıyamet gününün şefaatçisine), rahmeten li’l-alemin (alemlere rahmet olarak gönderilene), Fahrü’l-mürselin (peygamberlerin kendisiyle iftihar ettikleri) Efendimizle kardeş olmanın kıymet ve şerefini bilip ona göre amel edelim…


 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.