İnsanın Ruhi ve Manevi Sıhhati, Kalbinin Temizlik ve Sıhhatine Bağlıdır

Manevi Sıhhat Temiz Kalp ile Olur

İnsanın vücut sağlığı nasıl ki mideye bağlıysa, aynen bunun gibi insanın batınının sağlığı, dininin kemali, Cenab-ı Hakk’ın eserleri, lütuf ve cemalinin tecellisi de kalp sayesindedir. Nefsin askeri zulmet, kalbin askeri ise nurdur. Kalbin nurları İslam, iman ve ihsan nurlarıdır. Bu nurların kendilerine göre hizmetleri vardır. Yani bunların etkisi ve olgunluğu meydana gelir.

Mesela: İslam nuru ile kalbi nurlanan bir zat, günahlardan ve zahiri haramlardan kaçınmayı başarır.

İman nuru ile nurlanan bir zat da kötü ahlaktan kurtularak Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmaya nail olur.

Ihsan nuru ile kalbi münevver olan bir zat ise, AIlah’tan gayrisine sevgi beslemekten kurtularak, “sırrı” devamlı şekilde Hak ile olmak gibi büyük bir rütbeye mazhar olur. Bu nurlarla nurlanmış olan bir zat artık salih amellerin her türlüsünü işler, meyil ve rağbeti de daima Cenab-ı Hakk’a olur. Zulmetler ki nefsin askeri idi, bunun da sebebi kötü ahlak, salih amelleri terk, Hak’tan ve evliyaullahtan uzaklaşma vb.dir. Bunu evliyaullah acayip bir ömekle şöyle anlatıyorlar:

Karanlık bir odaya, çeşitli kıymetli mücevherler da konulmuş ve bunları almak isteyenlerin de bu odaya çok karanlık bir gecede girmeleri şart koşulmuş. Ne var ki bu evde akrep, yılan vb. çeşitli zehirli hayvanlar da var. Şimdi bu odaya ışıksız giren bir adam cevher arzusu ve zannıyla uzanıp yerden akrep veya yılanı eline alsa, o adam derhal zehirlenir ve helak olur. Lakin bu odaya elinde bir ışıkla giren zat, gözü görür ve istediği şeyleri alır ve hiçbir tehlike ve zarara da uğramaz. Öyleyse bu kalp hanesine de bir ışık, bir nurun aydınlığı ile girmek lazımdır. Eğer böyle bir nur tedarik edememişsen, etmiş olanlarla beraber ol, sen de tedarik edersin…

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.