İnsanın Büyüklüğü

İnsanın büyüklüğü iki şey iledir: 1. Düşmanın büyüklüğü, 2. Bela, dert ve sıkıntısının büyüklüğü.

Nitekim Hz. Musa’nın [aleyhisselâm] düşmanı Firavun idi. Resûlullah Efendimiz’in de düşmanı Ebu Cehil idi. Gerek Firavun, gerekse Ebu Cehil tanınmış ve meşhur kimseler idiler. İşte şanlı peygamberlerin düşmanları böyle büyük olduğu gibi bela ve dertleri de pek büyüktü. Onlar gibi hiçbir kimse, bela ve sıkıntılara maruz kalmamıştır.

Bizim için de nefisten büyük düşman yoktur. Bizim de Firavunumuz, Ebu Cehilimiz nefsimizdir. Bir dervişin ilk işi nefsini düşman bilip onunla dost olmamaktır. Ancak böyle bir sûfî ilerler, murat ve maksadına ulaşır. Şayet bela ve musibet de olursa – Allah muhafaza buyursun- biz pek aciz ve zayıfız. Hiçbir şeye tahammülümüz yoktur. Böyle bir halde, ona da sabretmemiz lazımdır…


 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.