İftar Etmekte Acele Etmek, Su veya Hurma ile İftar Etmek

Sehi b. Sa’d’dan [radıyallahu anh] rivayet edildiğine göre Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur:

“İnsanlar, iftar etmekte aceleci oldukları müddetçe daima hayır üzere olmaktan ayrılmazlar.”


Ebû Atıyye naklediyor:

Bir gün Mesrûk ile beraber Hz. Âişe’nin [radıyallahu anhâ] yanına girdik. Mesrûk, Hz. Âişe’ye,

  • Muhammed’in [sallallahu aleyhi vesellem] ashabından iki kişi var ki her ikisi de hayır yapmaktan geri durmazlar. Onlardan biri akşam namazını kılmakta ve iftar etmekte acele davranıyor, diğeri ise akşam namazını da iftarı da geciktiriyor, dedi. Hz. Âişe,
  • Akşam namazını kılmakta ve iftar açmakta acele davranan kimdir, diye sordu. Mesrûk,
  • Abdullah (İbn Mesud), dedi. Bunun üzerine Hz. Âişe,
  • Resûlullah da [sallallahu aleyhi vesellem] aynen böyle yapardı, dedi.

Ebû Hüreyre’den [radıyallahu anh] rivayet edildiğine göre Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur:

“Allah Azze ve Celle (kudsî hadiste), ‘Kullarımın bana en sevgili olanı, iftar etmekte en acele edenidir’ buyurdu.”


Ömer b. Hattâb’dan [radıyallahu anh] rivayet edildiğine göre Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur:

“Gece şu taraftan (doğudan) yönelip geldiği, gündüz de şu taraftan (batıdan) kaybolup gittiği, güneş de battığı zaman oruçlu orucunu açar.”


Ebû İbrahim Abdullah b. Ebû Evfâ [radıyallahu anhümâ] naklediyor:

Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] ile birlikte bir yolculukta bulunduk. O oruçlu idi. Güneş battığında topluluktan birine,

  • Ey falan! Bineğinden in ve kavrulmuş unu su ile karıştırarak bize yemek hazırla, buyurdu. Adam,
  • Yâ Resûlallah, akşam olmasını bekleseniz, dedi. Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi veselleml]
  • İn de unu su ile karıştırarak bize yemek hazırla, buyurdu. Adam yine,
  • Hâlâ gündüzün izleri var, dedi. Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] tekrar,
  • İn ve unu su ile karıştırarak bize yemek hazırla, buyurdu. Bunun üzerine adam bineğinden indi ve yemeği hazırladı. Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] hazırlanan bu yemekten yedikten sonra eliyle doğu tarafına işaret ederek,

Gecenin şu taraftan geldiğini gördüğünüzde, oruçlunun orucunu açma vakti gelmiş demektir, buyurdu.


Sahabi Selmân b. Âmir ed-Dabbî’den [radıyallahu anh] rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur:

“Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile açsın; zira su temiz ve temizleyicidir.”


Enes [radıyallahu anh] naklediyor:

Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem], orucunu akşam namazını kılmadan önce birkaç tane taze hurmayla açardı. Taze hurma bulamazsa birkaç kuru hurmayla açardı. Şayet kuru hurma da bulamazsa birkaç yudum su içerdi.


 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.