Hakk’a Layık Kul Olmak

Sultanü’l-Enbiya Efendimiz öncekilerin ve sonrakilerin bütün ilimlerini mübarek şahsında topladığı halde, yine de Cenab-ı Hak zat-ı şeriflerine ve ümmet-i merhumesine,

“Rabbim, benim ilmimi artır, de… “ (Taha 20/114) sübhani fermanıyla, ilminin artırılmasını istemesini emir ve talim buyuruyor. Zira bu ilim ilm-i billahtır, ledün ilmidir; sonu ve sınırı yoktur. Bu ilmin özü ve özeti ise “mutlak huzur”dan ibarettir ve bu ilim Allah’ın esma ve sıfat ve zatına ait ilimdir. Zahir ilmiyse sınırlıdır ve ortağı çoktur.

Bizim iki şeye pek ziyade dikkat, hassasiyet ve devamlılığımız lazımdır: Biri, biz Muhammedi’yiz… Muhammediliğin büyük bir şeref olduğunu bilerek bu şerefi korumaya çok dikkat ve gayret edelim… ikincisi ise, Kitap ve Sünnetle uygun bir tarikatın saliki olarak, onun adap ve erkanı çerçevesinde amel edelim ve bu şekilde Rabbimizle layık, kamil bir kul olmanın yolunu bulalım. Doğru olan budur…

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.