Görünür Sebep

Hz. Musa, bir gün rahatsızlanmış. Açıktan bir tedbir ve ilaca da müracaat etmiyormuş. Hak Teala,

Ya Musa bin sene bu halde kalsan yine sıhhat ve afiyet kazanamazsın. Zira gizli hikmetlerimle birlikte, bu hastalık için de zahiren bir ilaç yaratmışımdır. Onu kullanarak iyi olman gerekir” buyurmuştur.

Evet zahiri sebeplere sarılmak şarttır. Fakat etkisini ve sonucunu müsebbibü’l-esbab olan yani sebepleri de yaratan Allah Teala’dan bilmek ve ondan gafil olmamak lazımdır. Bu şekilde sebeplere sarılmak, teslimiyete ve tevekküle engel değildir.

“Terk-i esbab değil gerçi bab;

Bi-müsebbib neye yarar esbab. “

(Sebepleri terketmek doğru bir yol ve hareket değildir. Sebep olan olmadan sebepler de bir işe yaramaz.)

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.