Evliyaullah ile Sohbetin Kişiye Kazandırdıkları

Bir kimse -Islam’ın ruh ve özü ile ilgisi bulunmayan- adetleri terketmek için gayret etmedikçe Cenab-ı Hakk’a yakın olamaz. Nitekim hadis-i şerifte de, “Adetleri kaldırmak ve şehvetleri terkettirmek üzere gönderildim” buyrulmuştur. Sahabe-i güzin efendilerimizin de bu kadar büyük olmaları, ibadet ve taatlerinin çokluğundan veya halvete girmek gibi şeyler yüzünden olmamış ve hatta bu gibi haller onlarda bulunmamıştır. Onların büyüklüğü adet ve alışkanlıklarını terketmekle, çok sevmekle, Kainatın Efendisi’nin saadetli sohbetlerine devam etmek ve ona kamil manada tabi ve teslim olup emirlerini tutmaları sebebiyledir. Bu yüzden evliyaullah sohbetine çok önem verip üzerine titremek ve bunu her şeyin önüne almak lazımdır. Zira sohbette elde edilen fayda, başka hiçbir şeyle kazanılamaz. Evliyaullah hazeratı vakit ve fırsat buldukça, halveti, tenhaya çekilmeyi de emir ve tavsiye buyurmuşlardır. Zira hayret, insanlarla alaka ve masivanın hücumları, salikin kalbine beş duyu aracılığıyla gelerek, kalbi ve zihni dağınıklığa sebep olur. Zikir ve huzurun sabitleşip yerleşmesine ve gönül huzurunu elde etmeye kadar bunu da (halveti de) seçenler olmuştur.

Kısaca, adet ve alışkanlıklara tabi oldukça ve bağlı kaldıkça kişi Hak’tan uzaklaşır. Dindeki nihai hedefi ve büyüklüğü bulamaz. Gerçi yardım ve başarı yüce Allah’tandır. Fakat halkın adetlerine uymak, sadatın kemalatından mahrumiyetle sonuçlanır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.