Dünya ve Ukba

Adamın birinin bir kölesi varmış. Tarlasına buğday ekmesini köleye tembih etmiş. Köle de, “Peki” demiş, fakat buğday yerine arpa ekmiş. Bir müddet sonra efendisi tarlaya gitmiş bakmış ki tarlaya buğday yerine arpa ekilmiş. Kölesine: “Ben sana buraya buğday ek, diye tembih etmemiş miydim? Niçin buğday değil de arpa ektin?” diye sormuş. Köle de, “Arpa ektim ama buğday biter zannetmiştim. Fakat buğday değil, yine arpa bitmiş” diye cevap vermiş. Bunun üzerine efendisi, “Sen ahmağın birisin, hiç arpa ekilen yerden buğday biter mi?” diye hiddetlenmiş. Köle ise cevaben, “Hayır ben ahmak değilim, asıl ahmak sensin. Zira, arpa ekilen yerden buğday alınmayacağını biliyorsun da bütün vaktini dünya işleriyle geçirdiğin halde yine de ‘Ahireti kazandım, kazanacağım’ diyor ve öyle zannediyorsun” demiş. Köle böyle deyince efendisi düşünmeye başlamış ve bakmış ki köle doğru söylüyor. Derhal tövbe edip Hakk’a yönelmiş ve ondan sonra işini yola koymuş.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.