Dua

 

“Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in Senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz. Yine Peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in Sana sığındığı şeylerden biz de Sana sığınıyoruz…”


“Mümin kardeşlerimizin halleriyle hallenebilmeyi, dertleriyle dertlenebilmeyi, acılarını acımız, sevinçlerini sevincimiz bilmeyi nasip eyle Allah’ım.”


“Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden yüce rabbimiz, hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, senamızı, şükrümüzü, duamızı sana yöneltiyoruz, kabul eyle!”


“Kimi yüzlerin kara, kimi yüzlerin ak olacağı o günde, mahcup yüzlerimizi karartma Allah’ım!”


“Ya Rabbe’l-Alemin! Dünyanın her neresinde olursa olsun ezilen, üzülen, horlanan, işkence gören; açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara, biçarelere imdat eyle, himmetini, yardımını üzerlerinden esirgeme!”


“Nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığımız ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme Allah’ım!”


“Beratımızı sağ elimize alarak Sıratı kolayca geçmeyi, sevdiklerimizle birlikte cennetine girmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle Allah’ım!”


“Allahım! Bize peygamberinin sünneti üzere yaşamayı ve onun dini üzere sana kavuşmayı nasip et. Bizi fitnelerin yoldan çıkarmasından koru.”


“Sana açılan ellerimizi, aşkınla yanan gönüllerimizi boş çevirme! Bizi Sana, Senin kulluğuna, sevgine, cennetine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle ya Rabbi!”


“Allahım! Senden kamil bir iman, doğru bir inanç, bol ve helal rızık, huşu dolu bir kalp, seni anan bir lisan, asla bozmayacağım nasuh bir tövbe ve faydalı ilim niyaz ediyorum.”