Ancak Allah’ı İste!..

Cenab-ı Hak, Kur’an-ı Kerim’de buyurur ki:

Allah’ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun” (Kasas 28/77). Müfessirler, “Buradaki ihsan, ortaya çıkarma, gösterme manasındadır” diyorlar. Yani, “Sen yokken O seni görünür kıldı, kendisi gizlendi. Aynen sen de kendi varlığını ortadan kaldır ve yok et de ancak O’nu göster” demektir.

Bu ayetin devamında,

Yeryüzünde fesat çıkarma, muhakkak ki Allah fesat çıkaranları sevmez” buyruluyor ki bu durumda, ayet-i celilenin manası, “Artık tekrar bu yeryüzünde kendini ortaya koymakla bozgunculuk etme! Çünkü Allah bozguncuları sevmez” demek olur.

Bazı evliyaullah da, “Ali’ye hizmet edip, Veli’den ücret istemek olmaz” buyurmuşlardır. Hakikaten öyle… İnsanın, kendi nefsine hizmetçi olup da buna karşı Cenab-ı Hak’tan ücret istemesi, yani cenneti arzu etmesi veya zat-ı ilahiyyesini, cemal, kemal ve rabbani vuslatı istemesi nasıl olur? Bu türlü isteyişten hiçbir fayda elde etmek mümkün değildir…


 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.