Allah Korkusu ve Allah Sevgisi

Müflis kimdir?

Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem], ashab-ı güzin’e, “Müflis kimdir?” diye sormuşlar. Onlar da, “Ya Resulallah! Müflis, dirhem ve dinarı olmayan, dünyalığı bulunmayan kimsedir, bizim bildiğimiz” diye arzetmişler. Resulullah Efendimiz ferman buyurmuşlar ki: “Hayır müflis o değildir. Müflis o kimsedir ki salih amelleri, ibadet ve taatleri vardır. Fakat kendi üzerinde kul hakkı bulunduğundan, kıyamet günü bu salih amelleri o hak sahiplerine verilir de kendisi müflis kalır ve cehenneme layık olur. “

İnsana, yani mümine iki şey çok lazımdır: Biri, Allah korkusu, diğeri de Allah sevgisi. Hz. ibrahim [aleyhisselam], “hullet” (dostluk) rütbesini bu rabbani korkuyla buldu. O kadar Cenab-ı Hak’tan korkarmış ki bir tencere ateş üzerinde kaynadığı vakit nasıl “fıkı fıkı fık” diye fokurtu sesleri çıkarırsa, Halilullah hazretlerinin de mübarek göğüslerinden böyle sesler işitilirmiş. Fakat bu korku sonradan muhabbete dönüşür ki bu pek aziz, lezzetli ve faydalıdır. Bu muhabbet kulu o Rabbü’l-izzet’e layık bir kamil insan haline getirir.

Hz. ibrahim Halilullah’a, “Siz ne ile bu dostluk rütbesine erdiniz ve bu dereceyi kazandınız?” diye sormuşlar. Cevaben, “Cenab-ı Hakk’ı her şeyin üzerine tercih ettim. Allah’tan gayri her şeyden uzaklaştım ve masivayı (Allah’tan gayri şeyleri) düşman bildim. Ayet-i kerimedeki,

“İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır; ancak alemlerin Rabb’i (benim dostumdur)” (Şuara 26/77) inancından bir an ayrılmadım. Bir de misafirsiz hiç yemek yemedim’ buyurmuştur.

Hz. ibrahim’in misafirsiz yemek yemeyişinden benim anladığım, kendilerinin çok cömert olduklarına ve eli açıklıklarına işarettir. Hak ile olmayan birinin bu ölçüde cömert olamayacağı muhakkaktır.

Sonra, İnsanın hakiki misafiri kendisindeki ilahi emanet ve rabbani sırdır ki Halilullah’ın Hak’sız hiç yemek yemediklerine işaret buyrulmaktadır…


 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.