Allah İçin Yapılan İyilikler

Birkaç arkadaş bir sahrada gezerken bir mağaraya girerler. Nasıl olursa bir taş yuvarlanır gelir bunların bulunduğu mağaranın ağzını kapatır. Taş gayet büyük olduğundan kaldırıp da dışarı çıkmanın imkanı olmaz. Bu adamlar helak olacaklarını anlarlar. Birbirlerine derler ki: “Bu böyle olmaz, geliniz her birimiz yaptığımız iyilikleri Cenab-ı Hakk’a arz edelim. O’nu şefaatçi olarak görelim. Şayet O, iyiliklerimizi dergah-ı izzetinde kabul buyurmuş ise bu taşı açsın kaldırsın ki biz de buradan çıkalım.” Bunun üzerine her biri Hak Teala’ya arz eder. Her arz edişte taş bir parça açılır. Nihayet tamamen açılınca bunlar da mağaradan dışarı çıkmaya ve muhakkak ölümden kendilerini kurtarmaya muvaffak olurlar.

Şimdi, bizim de maruz kaldığımız bunca musibetlerden kendimizi kurtarmak ve mağaramızın önündeki nefis taşını kaldırmamız için böyle yapmamız lazımsa da bir iyiliğimiz yok ki onu şefaat vesilesi yapmak için Cenab-ı Hakk’a yalvaralım, bu dertten kurtulalım. Bana kalırsa geliniz biz de, “Ya Rabbi! Şu kötülüğümü senin için, senin rızan için terkettim; merhamet buyur, bu dertten bizi kurtar” diye arz edelim. Böyle böyle her birimiz kendi kötülüklerimizi, O’nun için, O’nun rızasını kazanmak için birer birer terkedelim. Allah Teala merhamet buyurur. Bu musibetlerden, bu nefis belasından kurtuluruz. O’nun lütuf ve merhametine sığınmaktan başka çare yoktur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.